Klachten en oplossingen

Melden van een klacht

Veel klachten zijn bij het uitpakken van het product direct zichtbaar. Gewoon Wonen vraagt u daarom om klachten bij de levering van het product binnen 7 dagen na de levering te melden.

Klachten die tijdens het gebruik van het product zichtbaar worden of ontstaan kunt u te allen tijde melden aan onze klantenservice. Wij vragen u dan in de meeste gevallen een foto van het product en de klacht op te sturen naar ons mail adres: klantenservice@gewoonwonen.com.

Beoordeling van een klacht

In veel gevallen is het niet nodig om een klacht te beoordelen, omdat deze is veroorzaakt door bijvoorbeeld een fabricage fout, vervoer of verkeerde levering e.d. Wanneer het onduidelijk is waardoor de klacht is ontstaan en/of hoe deze opgelost moet worden zal er een specialist bij jou thuis langskomen om de klacht te beoordelen.

Gegronde klacht

Een klacht is gegrond als deze niet door één van de volgende oorzaken tot stand is gekomen:
– Beschadiging tijdens het zelf vervoeren van het artikel
– Beschadiging door verkeerd gebruik van het artikel
– Beschadiging door opzet
– Beschadiging door nalatig onderhoud of gebruik
– Normale slijtage
– Beschadiging door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschil

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via deze link. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de Gewoon wonen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.