Klachten en oplossingen

Melden van een klacht

Veel klachten zijn bij het uitpakken van het product direct zichtbaar. Gewoon Wonen vraagt u daarom om klachten bij de levering van het product binnen 24 uur na de levering te melden.

Klachten die tijdens het gebruik van het product zichtbaar worden of ontstaan kunt u te allen tijde melden aan onze klantenservice.

Beoordeling van een klacht

In veel gevallen is het niet nodig om een klacht te beoordelen, omdat deze is veroorzaakt door bijvoorbeeld een fabricage fout, vervoer of verkeerde levering e.d. Wanneer het onduidelijk is waardoor de klacht is ontstaan en/of hoe deze opgelost moet worden zal er een specialist bij jou thuis langskomen om de klacht te beoordelen.

Gegronde klacht

Een klacht is gegrond als deze niet door één van de volgende oorzaken tot stand is gekomen:
– Beschadiging tijdens het zelf vervoeren van het artikel
– Beschadiging door verkeerd gebruik van het artikel
– Beschadiging door opzet
– Beschadiging door nalatig onderhoud of gebruik
– Normale slijtage
– Beschadiging door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing